Зміст

Учнівське самоврядування

СТРУКТУРА УНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Самоврядування у КЗЗСО «Лаврівський ліцей» працює на різних рівнях організації. Вищою формою законодавчої влади загального шкільного колективу є КОНФЕРЕНЦІЯ. Вона є звітно-виборчою і проводиться періодично, не рідше одного разу на рік. Рішення про скликання конференції приймає Парламент ліцею.

 

Функції:

 1. Розглядає і затверджує основні напрями діяльності учнівського колективу на майбутній період.
 2. Рішення питань, пов’язаних з участю учнів в управлінні ліцею.
 3. Обговорює і приймає плани спільної роботи органів самоврядування учнів з педагогами, батьками.
 4. Формує органи самоврядування учнівського колективу ліцею.
 5. Виробляє і формує пропозиції учнівського колективу ліцею.
 6. Висловлює ставлення учнів до нормативних документів, планів та програм їх здійснення.
 7. Розглядає і затверджує положення, правила, пам’ятки, інструкції, що регулюють внутрішню діяльність учнів у своєму колективі, в першу чергу, роботу відповідальних та уповноважених колективом осіб.
 8. Заслуховує звіти та інформації, оцінює результати діяльності органів учнівського самоврядування.

Вищий орган учнівського самоврядування є ПАРЛАМЕНТ ШКОЛИ, який обирається конференцією делегатів від первинних організацій (класів), терміном на два роки. Парламент збирається регулярно протягом звітного періоду. До складу Парламенту входять 8 комісій: «Знання», «Дисципліна та правопорядок», «Дозвілля», «Здоров’я та спорт», «Милосердя», «Школярик», «Трудові справи», Шкільна служба новин.

Рішення Парламенту вважаються прийнятими, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 його членів і більшість присутніх проголосувало «за». При рівній кількості голосів «за» і « проти» голова Ради користується правом вирішального голосу.

Функції:

 1. Звітує про виконану роботу перед конференцією.
 2. Готує і проводить конференції учнів ліцею.
 3. У разі необхідності приймає рішення про дострокове проведення конференції учнів ліцею.
 4. Створює у своїй структурі різні комісії і комітети.
 5. Координує діяльність всіх органів і об’єднань учнів ліцею.
 6. На засіданнях обговорює і затверджує плани підготовки та проведення дозвіллєвих заходів.
 7. Організовує самообслуговування учнів, їх чергування, підтримує дисципліну і порядок у ліцеї.
 8. Встановлює шефство старших класів над молодшими.
 9. Заслуховує звіти про роботу первинних колективів і об’єднань учнів і приймає по них необхідні рішення, заслуховує інформацію відповідальних осіб щодо виконання рішень Парламенту ліцею, прийнятих на попередніх засіданнях.
 10. Клопоче перед керівництвом ліцею про заохочення і покарання учнів відповідно до Статуту ліцею.
 11. Бере участь в організації змагання за звання «Кращого класу».
 12. Приймає участь у розробці та обговоренні правил внутрішнього розпорядку для учнів.

Законодавчим органом первинного колективу (класу) є КЛАСНІ ЗБОРИ, які збираються для вирішення загальних питань. При необхідності Збори класу можуть створювати свої комісії з окремих напрямів діяльності, як правило,  робочим органам учнівського самоврядування.

Функції:

 1. Обговорює будь-які питання життєдіяльності свого колективу і приймає по них необхідні рішення.
 2. Розглядає і затверджує план позакласних заходів, слухає звіти та інформацію відповідальних осіб та органів самоврядування свого колективу про роботу.
 3. Висловлює свої пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу в ліцеї і в класі.
 4. Обирає Раду класу строком на один рік, заслуховує звіти про його роботу, дає їм оцінку.
 5. Заслуховує інформацію про виконання рішень попередніх зборів і приймає по них відповідне рішення.
 6. Обирає делегатів на загальношкільні конференції .
 7. У рамках своєї компетенції вирішує питання заохочення і покарання учнів та інші.

Виконавчим органом самоврядування учнів у класі є РАДА КЛАСУ, збирається періодично, раз на тиждень, місяць. Голова Ради класу (староста) обирається Радою класу терміном на один навчальний рік. Староста, члени Ради класу як і їхні колеги в шкільному самоврядуванні, особистими владними повноваженнями не володіють – вони володіють сукупною владою свого органу самоврядування.

Функції:

 1. Забезпечує дисципліну і порядок у своєму колективі, організовує самообслуговування, харчування та чергування учнів.
 2. Організовує допомогу в навчанні невстигаючим і відстаючим учням.
 3. Готує і проводить класні учнівські збори та інші позакласні заходи.
 4. Слухає звіти та інформації відповідальних осіб і приймає по них рішення.
 5. Організовує оформлення класної кімнати, випуск стінгазети, «блискавок» і т.д.
 6. Вирішує конфлікти і суперечки між учнями та інше.
 7. Звітує про свою роботу перед зборами первинної організації та перед парламентом ліцею, а парламент ліцею – перед конференцією учнів.

Модель органу учнівського самоврядування

Старости класів

2 клас – Гнатюк Анна

3 клас – Щерба Андрій

4 клас – Дмитрук Христина

5 клас – Герасимчук Вадим

6 клас – Мельник Максим

7 клас – Рась Дмитро

8 клас – Чубарко Максим

9 клас – Рась Аня

10 клас – Январьов Іван

11 клас – Сахацький Андрій

 План роботи учнівського самоврядування